Budujeme vesmírnou komunitu!

Space

Vesmír je krajinou inspirace, výzvou k překračování technických a intelektuálních dovedností lidstva. Vesmír učí spolupráci, vede k budování partnerství napříč hranicemi a kulturami. Vesmír pomáhá lidem chápat planetu Zemi jako domov.

SpaceEU

Mezinárodní projekt SpaceEU vzdělává a zvyšuje povědomí o vesmírných oborech, představuje veřejnosti a zejména mladým lidem možnosti studia a další práce v oblastech kosmologie, techniky, inženýrství. Snaží se inspirovat a rozvíjet kreativní a umělecké přesahy vesmírných témat.

SpaceEU je realizován konsorciem 12 evropských institucí pod vedením University v Leidenu. Slouží jako platforma do budoucna rozvíjené Znalostní a inovační komunity (KIC) v oblasti vesmíru.

SpaceEU v Česku

V České republice je SpaceEU koordinován společností SCIENCE IN, v těsném propojení s projekty ESERO (vzdělávací kancelář ESA) a Czech Space Academy, coby součástí národního konceptu rozvoje kosmických aktivit v ČR (více na Českém kosmickém portálu).

Adresa

SCIENCE IN
Úvoz 161/22,
118 00 Praha 1 Hradčany

Telefon

+420 739827006

Vedoucí projektu

Pedro Russo
Leiden University
russo@strw.leidenuniv.nl

Koordinátor pro ČR

Petr Mareš
+420 737731757
petr.mares@sciencein.cz

Pause